Text Clustering

Note

This tutorial is available as an IPython notebook here.

%%time
import malaya
CPU times: user 11.2 s, sys: 1.64 s, total: 12.9 s
Wall time: 17.6 s
%matplotlib inline

import pandas as pd
df = pd.read_csv('tests/02032018.csv',sep=';')
df = df.iloc[3:,1:]
df.columns = ['text','label']
corpus = df.text.tolist()

Generate scatter plot for unsupervised clustering

result_scatter = malaya.cluster.cluster_scatter(corpus,vectorizer='tfidf')
_images/load-clustering_3_0.png

Generate dendogram plot for unsupervised clustering

result_scatter = malaya.cluster.cluster_dendogram(corpus,vectorizer='tfidf')
_images/load-clustering_5_0.png

Generate undirected graph for unsupervised clustering

result_scatter = malaya.cluster.cluster_graph(corpus,vectorizer='tfidf')
_images/load-clustering_7_0.png

Generate undirected graph for Entities and topics relationship

entity_model = malaya.entity.deep_model('luong')
topic_model = malaya.topic_model.lda
result_linking = malaya.cluster.cluster_entity_linking(corpus,
                            entity_model,
                            topic_model,
                            vectorizer='tfidf')
_images/load-clustering_9_0.png

Cluster same word structure based on POS and Entities

string = 'KUALA LUMPUR: Sempena sambutan Aidilfitri minggu depan, Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad dan Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Fook menitipkan pesanan khas kepada orang ramai yang mahu pulang ke kampung halaman masing-masing. Dalam video pendek terbitan Jabatan Keselamatan Jalan Raya (JKJR) itu, Dr Mahathir menasihati mereka supaya berhenti berehat dan tidur sebentar sekiranya mengantuk ketika memandu.'
bahdanau_entities = malaya.entity.deep_model('bahdanau')
bahdanau_pos = malaya.pos.deep_model('bahdanau')
result_entities = bahdanau_entities.predict(string)
result_pos = bahdanau_pos.predict(string)
generated_grams = malaya.generator.pos_entities_ngram(
  result_pos,
  result_entities,
  ngram = (1, 3),
  accept_pos = ['NOUN', 'PROPN', 'VERB'],
  accept_entities = ['law', 'location', 'organization', 'person', 'time'],
)
generated_grams
['terbitan',
 'orang ramai',
 'Anthony Loke',
 'Jalan Raya',
 'sambutan',
 'Mahathir Mohamad',
 'Kuala Lumpur Sempena',
 'Mohamad',
 'Jabatan Keselamatan Jalan',
 'Sempena sambutan',
 'sekiranya',
 'kampung halaman masing-masing',
 'Menteri Pengangkutan Anthony',
 'pesanan',
 'masing-masing video',
 'masing-masing video terbitan',
 'Menteri Tun Dr',
 'Dr Mahathir menasihati',
 'Menteri',
 'mahu pulang kampung',
 'menitipkan pesanan orang',
 'Perdana Menteri Tun',
 'video terbitan',
 'Mahathir menasihati',
 'pulang kampung halaman',
 'Menteri Tun',
 'Pengangkutan Anthony',
 'mengantuk memandu',
 'depan',
 'Jkjr Dr Mahathir',
 'Pengangkutan',
 'Lumpur Sempena',
 'Loke Siew',
 'halaman masing-masing video',
 'minggu',
 'pulang kampung',
 'Mahathir',
 'Anthony Loke Siew',
 'terbitan Jabatan',
 'Keselamatan Jalan',
 'terbitan Jabatan Keselamatan',
 'Dr',
 'sekiranya mengantuk memandu',
 'Lumpur Sempena sambutan',
 'sambutan Aidilfitri minggu',
 'Jabatan',
 'tidur sekiranya',
 'Aidilfitri minggu depan',
 'masing-masing',
 'Fook',
 'memandu',
 'video terbitan Jabatan',
 'Siew',
 'Pengangkutan Anthony Loke',
 'Kuala',
 'pulang',
 'Loke',
 'minggu depan Perdana',
 'Jalan',
 'Sempena sambutan Aidilfitri',
 'ramai',
 'Keselamatan Jalan Raya',
 'berhenti berehat',
 'Aidilfitri minggu',
 'Fook menitipkan',
 'sekiranya mengantuk',
 'ramai mahu pulang',
 'Anthony',
 'Jalan Raya Jkjr',
 'menasihati berhenti berehat',
 'Loke Siew Fook',
 'kampung',
 'berehat tidur',
 'sambutan Aidilfitri',
 'menasihati berhenti',
 'mahu',
 'orang',
 'Raya Jkjr',
 'orang ramai mahu',
 'Mahathir menasihati berhenti',
 'kampung halaman',
 'Menteri Pengangkutan',
 'Lumpur',
 'minggu depan',
 'depan Perdana Menteri',
 'Perdana Menteri',
 'Mohamad Menteri Pengangkutan',
 'Raya',
 'Tun Dr',
 'berhenti',
 'mahu pulang',
 'pesanan orang ramai',
 'Tun Dr Mahathir',
 'Dr Mahathir',
 'Sempena',
 'Perdana',
 'Fook menitipkan pesanan',
 'Raya Jkjr Dr',
 'Jkjr Dr',
 'menasihati',
 'depan Perdana',
 'halaman masing-masing',
 'menitipkan',
 'Jabatan Keselamatan',
 'Siew Fook',
 'menitipkan pesanan',
 'Siew Fook menitipkan',
 'pesanan orang',
 'tidur',
 'Mohamad Menteri',
 'tidur sekiranya mengantuk',
 'Keselamatan',
 'Tun',
 'halaman',
 'ramai mahu',
 'Aidilfitri',
 'berhenti berehat tidur',
 'Dr Mahathir Mohamad',
 'Jkjr',
 'mengantuk',
 'Mahathir Mohamad Menteri',
 'Kuala Lumpur',
 'berehat',
 'video',
 'berehat tidur sekiranya']
malaya.cluster.cluster_words(generated_grams)
['halaman masing-masing video',
 'Anthony Loke Siew',
 'sekiranya mengantuk memandu',
 'terbitan Jabatan Keselamatan',
 'Kuala Lumpur Sempena',
 'sambutan Aidilfitri minggu',
 'Lumpur Sempena sambutan',
 'Jabatan Keselamatan Jalan',
 'orang ramai mahu',
 'Aidilfitri minggu depan',
 'Siew Fook menitipkan',
 'video terbitan Jabatan',
 'Mahathir menasihati berhenti',
 'tidur sekiranya mengantuk',
 'Pengangkutan Anthony Loke',
 'kampung halaman masing-masing',
 'Menteri Pengangkutan Anthony',
 'minggu depan Perdana',
 'Sempena sambutan Aidilfitri',
 'depan Perdana Menteri',
 'Keselamatan Jalan Raya',
 'masing-masing video terbitan',
 'Menteri Tun Dr',
 'Dr Mahathir menasihati',
 'ramai mahu pulang',
 'mahu pulang kampung',
 'berhenti berehat tidur',
 'Jalan Raya Jkjr',
 'menitipkan pesanan orang',
 'menasihati berhenti berehat',
 'Mohamad Menteri Pengangkutan',
 'Loke Siew Fook',
 'Perdana Menteri Tun',
 'pesanan orang ramai',
 'Tun Dr Mahathir',
 'pulang kampung halaman',
 'Jkjr Dr Mahathir',
 'Mahathir Mohamad Menteri',
 'Fook menitipkan pesanan',
 'Raya Jkjr Dr',
 'Dr Mahathir Mohamad',
 'berehat tidur sekiranya']

Cluster Part-Of-Speech

malaya.cluster.cluster_pos(result_pos)
{'ADJ': ['khas', 'pendek'],
 'ADP': ['kepada', 'ke', 'Dalam'],
 'ADV': ['sebentar'],
 'ADX': [],
 'AUX': [],
 'CCONJ': ['depan', 'dan'],
 'DET': ['itu'],
 'NOUN': ['sambutan',
 'pesanan',
 'orang ramai',
 'kampung halaman masing-masing',
 'video',
 'terbitan Jabatan Keselamatan',
 'Jkjr',
 'berehat',
 'sekiranya'],
 'NUM': [],
 'PART': [],
 'PRON': ['yang', 'mereka'],
 'PROPN': ['Kuala Lumpur Sempena',
 'Aidilfitri',
 'Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad',
 'Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Fook',
 'Jalan Raya',
 'Dr Mahathir'],
 'SCONJ': ['supaya', 'ketika'],
 'SYM': [],
 'VERB': ['minggu',
 'menitipkan',
 'mahu pulang',
 'menasihati',
 'berhenti',
 'tidur',
 'mengantuk'],
 'X': []}
malaya.cluster.cluster_entities(result_entities)
{'OTHER': ['sempena',
 'dan',
 'menitipkan pesanan khas kepada orang ramai yang mahu pulang ke kampung halaman masing-masing dalam video pendek terbitan',
 'itu'],
 'law': [],
 'location': ['kuala lumpur'],
 'organization': ['menteri pengangkutan', 'jabatan keselamatan jalan raya'],
 'person': ['perdana menteri tun dr mahathir mohamad',
 'anthony loke siew fook',
 'jkjr',
 'dr mahathir'],
 'quantity': [],
 'time': ['minggu depan'],
 'event': ['sambutan aidilfitri']}